Konferencja PPM 2018

Aktualności

    W zakładce Materiały znajdują się opublikowane Materiały Konferencyjne

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje podstawowe, wspólne dla wszystkich pomiarów, zagadnienia metrologiczne: techniczne, technologiczne, teoretyczne, dydaktyczne oraz organizacyjno - prawne.

Patronat

Patronat XIII Konferencji Problems and Progress in Metrology [PPM'2018] sprawują: Komisja Metrologii PAN (Oddział w Katowicach), Miesięcznik naukowo-techniczny Measurements Automation Monitoring - MAM, Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


Terminarz

Termin konferencji: 03 - 06 czerwca 2018 r., Szczyrk
Ostateczny termin przysłania poprawionych rozszerzonych streszczeń po recenzji:do 27.05.2018
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:11.05.2018

Opłaty za uczestnictwo

Aktualna opłata za konferencję wynosi: 1722.00 zł.
Opłatę należy uregulować do dnia: 11-05-2018
Konto bankowe: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Kontakt

Agnieszka Skórkowska
tel.: 32 237 12 41, 607 457 328
e-mail: ppm@polsl.pl