Konferencja PPM 2020

Aktualności

XIV Konferencja naukowo-techniczna
Problems and Progress in Metrology
Podstawowe Problemy Metrologii [PPM'20]
Ustroń, 07-10 czerwca 2020 rok

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje podstawowe, wspólne dla wszystkich pomiarów, zagadnienia metrologiczne: techniczne, technologiczne, teoretyczne, dydaktyczne oraz organizacyjno – prawne.

Patronat

Patronat XIV Konferencji Problems and Progress in Metrology [PPM'20] sprawują:
Komisja Metrologii PAN (Oddział w Katowicach),
Kwartalnik naukowo-techniczny Measurement Automation Monitoring


Terminarz

Termin konferencji: 07 - 10 czerwca 2020 r., Ustroń
Termin przysłania rozszerzonego streszczenia: 31.01.2020
Termin wykonania recenzji: 14.02.2020

Opłaty za uczestnictwo

Aktualna opłata za konferencję wynosi: 1722.00 zł.
Opłatę należy uregulować do dnia: 13-04-2019
Konto bankowe: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Kontakt

Aleksandra Rejman
tel.: 32 237 12 41
e-mail: ppm@polsl.pl